รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 08 ต.ค. 2561 / เข้าชม 65,370 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

    >>>  งบลงทุนคลิกที่นี่

 

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ชำระหนี้ค่าอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
23 ก.ค. 62   โอนจัดสรร งบกลาง ชำระหนี้ค่าอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 New!  หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600765005000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
25 ก.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 16 New! หนังสือ        รายละเอียด
16 ก.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 15 หนังสือ        รายละเอียด
28 ส.ค. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 14  หนังสือ        รายละเอียด
30 ก.ค. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 13 หนังสือ        รายละเอียด
14 มิ.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 12  หนังสือ        รายละเอียด
13 พ.ค. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 11 หนังสือ        รายละเอียด
14 มี.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 10  หนังสือ        รายละเอียด
14 ก.พ. 62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 9 หนังสือ        รายละเอียด
30 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 8 หนังสือ        รายละเอียด
21 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 7 หนังสือ        รายละเอียด
11 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 6 หนังสือ         รายละเอียด
24 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 5 หนังสือ         รายละเอียด
11 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 4 หนังสือ         รายละเอียด
16 พ.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 3 หนังสือ          รายละเอียด
17 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  2 หนังสือ          รายละเอียด
 8 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  1   หนังสือ         รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600711004000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
25 ก.ย. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 14 New! หนังสือ         รายละเอียด
16 ก.ย. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 13 หนังสือ         รายละเอียด
28 ส.ค. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 12  หนังสือ         รายละเอียด
30 ก.ค. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 11 หนังสือ         รายละเอียด
14 มิ.ย. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 10  หนังสือ         รายละเอียด
13 พ.ค. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 9 หนังสือ         รายละเอียด
14 มี.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ         รายละเอียด
14 ก.พ. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 7 หนังสือ         รายละเอียด
30 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 6 หนังสือ         รายละเอียด
21 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 5 หนังสือ         รายละเอียด
11 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   4 หนังสือ         รายละเอียด
24 ธ.ค. 61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   3 หนังสือ         รายละเอียด
11 ธ.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   2 หนังสือ         รายละเอียด
  8 ต.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   1  หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766001000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
30 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
– ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
– ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

– ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล
ปิดงบ New! หนังสือ,รายละเอียด
30 ก.ย.62   โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 84 หนังสือ           รายละเอียด ณ 30 ก.ย.62
27 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ ccm 악보.2562 80
81
หนังสือ                       รายละเอียด

หนังสือโอนกลับ        รายละเอียดโอนกลับ

25 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 79 หนังสือ     รายละเอียด
24 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 78 หนังสือ    รายละเอียด
23 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 77 หนังสือ    รายละเอียด
23 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 76 หนังสือ     รายละเอียด
18 ก.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 75 หนังสือ     รายละเอียด
18 ก.ย.62   โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 74 หนังสือ     รายละเอียด
18 ก.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 72 หนังสือ     รายละเอียด

*เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

16 ก.ย.62   โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 71  หนังสือ     รายละเอียด
9 ก.ย.62   โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 70 หนังสือ     รายละเอียด
3 ก.ย.62   โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 69 หนังสือ     รายละเอียด
28 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 68 หนังสือ     รายละเอียด
23 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 67 หนังสือ     รายละเอียด
14 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 66 หนังสือ     รายละเอียด
14 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 65 หนังสือ     รายละเอียด
13 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 64 หนังสือ     รายละเอียด
13 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 63 หนังสือ     รายละเอียด
5 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 61 หนังสือ     รายละเอียด
1 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 60 หนังสือ     รายละเอียด
1 ส.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 59 หนังสือ     รายละเอียด
22 ก.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ speedpan 오프라인.2562 57 หนังสือ     รายละเอียด
11 ก.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 56 หนังสือ     รายละเอียด
5 ก.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 55 หนังสือ     รายละเอียด
1 ก.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 54 หนังสือ     รายละเอียด
1 ก.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 53 หนังสือ     รายละเอียด
19 มิ.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 52 หนังสือ     รายละเอียด
12 มิ.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 51 หนังสือ      รายละเอียด
4 มิ.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 50 หนังสือ     รายละเอียด

*เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

27 พ.ค..62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 48 หนังสือ     รายละเอียด
17 พ.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 47 หนังสือ     รายละเอียด
14 พ.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 46 หนังสือ      รายละเอียด
10 พ.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 45 หนังสือ      รายละเอียด
26 เม.ย. 62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 44 หนังสือ      รายละเอียด
25 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 43 หนังสือ      รายละเอียด      รายละเอียดแนบ
18 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 40 หนังสือ      รายละเอียด
19 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 41 หนังสือ      รายละเอียด     รายละเอียดแนบ

*แก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก 16007xxxxN2375

9 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 38 หนังสือ      รายละเอียด
5 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 37 หนังสือ      รายละเอียด
4 เม.ย.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 36 หนังสือ      รายละเอียด       รายละเอียดแนบ_36
22 มี.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 32 หนังสือ       รายละเอียด      รายละเอียดแนบ_32
15 มี.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 30 หนังสือ      รายละเอียด       รายละเอียดแนบ_30
14 มี.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 29 หนังสือ       รายละเอียด
12 มี.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 28 หนังสือ       รายละเอียด
5 มี.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 26 หนังสือ       รายละเอียด
1 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 25 หนังสือ       รายละเอียด      รายละเอียดแนบ_25
26 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 24 หนังสือ       รายละเอียด
14 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 21 หนังสือ       รายละเอียด     รายละเอียดแนบ_21
14 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 20 หนังสือ       รายละเอียด
14 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 19 หนังสือ      รายละเอียด
4 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  17 หนังสือ      รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

4 ก.พ.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  16 หนังสือ      รายละเอียด
24 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  15 หนังสือ      รายละเอียด
23 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  14 หนังสือ      รายละเอียด
16 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  11 หนังสือ      รายละเอียด
15 ม.ค.62   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  10 หนังสือ      รายละเอียด
25 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  8 หนังสือ      รายละเอียด
14 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  6 หนังสือ      รายละเอียด
14 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  4 หนังสือ      รายละเอียด   รายละเอียดแนบ
13 ธ.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  5 หนังสือ      รายละเอียด
30 พ.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  3 หนังสือ      รายละเอียด
30 พ.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  2 หนังสือ      รายละเอียด
 21 พ.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กค. 6  หนังสือ     รายละเอียด
21 พ.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กค. 5  หนังสือ      รายละเอียด     รายละเอียดแนบ
19 พ.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กม. 1  หนังสือ       รายละเอียด
15 พ.ย. 61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

ยพ. 2

 หนังสือ      รายละเอียด
13 พ.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กพ. 1

 หนังสือ     รายละเอียด  รายละเอียดเพิ่มเติม
8 พ.ย. 61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กค. 4

 หนังสือ       รายละเอียด
12 ต.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กผ. 1

 หนังสือ       รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

 8 ต.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กค. 1

 หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600712002000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
30 ก.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 41 New! รายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย.62
30 ก.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 41 New!
42 New!
โอนกลับตรวจพิสูจน์ ค.41

โอนตรวจพิสูจน์ ค.42

 

27 ก.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 40 รายละเอียด
27 ก.ย.62  โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562 39 หนังสือ   รายละเอียด
24 ก.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 38 หนังสือ    รายละเอียด
18 ก.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 37 หนังสือ     รายละเอียด
29 ส.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 36 หนังสือ     รายละเอียด
27 ส.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 35 หนังสือ     รายละเอียด
16 ส.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 34 หนังสือ     รายละเอียด
5 ส.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562 33 หนังสือ     รายละอียด
24 ก.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 32 หนังสือ     รายละเอียด
22 ก.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 31 หนังสือ     รายละเอียด
11 ก.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 30 หนังสือ     รายละเอียด
19 มิ.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 29 หนังสือ     รายละเอียด
14 มิ.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 28 หนังสือ     รายละเอียด
7 มิ.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 27 หนังสือ     รายละเอียด
29 พ.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 26 หนังสืิอ     รายละเอียด
23 พ.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 25 หนังสือ      รายละเอียด
13 พ.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 24 หนังสือ      รายละเอียด
10 พ.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 23 หนังสือ     รายละเอียด    รายละเอียดเพิ่มเติม
29 เม.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 22 หนังสือ     รายละเอียด
19 เม.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  21 หนังสือ    รายละเอียด     รายละเอียดแนบ
11 เม.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  20 หนังสือ    รายละเอียด     รายละเอียดแนบ
5 เม.ย.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  18 หนังสือ    รายละเอียด
25 มี.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  17 หนังสือ    รายละเอียด
12 มี.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  16 หนังสือ     รายละเอียด
8 มี.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  15 หนังสือ     รายละเอียด
28 ก.พ.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  14 หนังสือ     รายละเอียด
26 ก.พ.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  13 หนังสือ     รายละเอียด
18 ก.พ62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 전투기게임 다운로드.2562  12 หนังสือ     รายละเอียด
30 ม.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  10 หนังสือ      รายละเอียด
25 ม.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  9 หนังสือ      รายละเอียด    รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ม.ค.62  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  7 หนังสือ      รายละเอียด
26 ธ.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  6 หนังสือ      รายละเอียด
21 ธ.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  4 หนังสือ      รายละเอียด
14 ธ.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กปพ. 5  หนังสือ     รายละเอียด
3 ธ.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กปพ. 3  หนังสือ     รายละเอียด
21 พ.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กค. 6  หนังสือ     รายละเอีัยด
 8 พ.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 กปพ. 2  หนังสือ      รายละเอียด
2 พ.ย. 61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กปพ. 1

 หนังสือ      รายละเอียด
11 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กทว. 1

 หนังสือ      รายละเอียด
 8 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กค. 2

 หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
30 ก.ย.62 โอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562  30 New! หนังสือ        รายละเอียด ณ 30 ก.ย.62
20 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562  33 New! โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ค่าขนย้าย ครั้งที่ 33

โอนกลับงบดำเนินงาน ผ.แก้ไขฟื้นฟู ครั้งที่ 33

17 ก.ย.62 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  32 หนังสือ,รายละอียด
16 ก.ย.62 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณ พ.ศ.2562  31 โอนจัดสรรงบดำเนินงานแก้ไขฟื้นฟู ครั้งที่ 31

โอนกลับงบดำเนินงานแก้ไขฟื้นฟู ครั้งที่ 31

9 ก.ย.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  30 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
22 ส.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  29 หนังสือ,รายละเอียด
15 ส.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  28 หนังสือ,รายละเอียด
19 ก.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  27 หนังสือ,รายละเอียด
5 ก.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  26 หนังสือ,รายละเอียด
12 มิ.ย.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  24 หนังสือ(โอนกลับ)      หนังสือ(โอนจัดสรร)
รายละเอียด(โอนกลับ)      รายละเอียด(โอนจัดสรร)
23 พ.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  22 หนังสือ,รายละเอียด
14 พ.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  21 หนังสือ,รายละเอียด โครงการสวดมนต์หมู่
23 เม.ย.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  20 หนังสือ,รายละเอียด
4 เม.ย.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  19 หนังสือ,รายละเอียด
4 เม.ย.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  18 อุดหนุนการกุศล   หนังสือ,รายละเอียด 
21 มี.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  17 หนังสือ,รายละเอียด
27 ก.พ.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  13 หนังสือ,รายละเอียด
27 ก.พ.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  12 หนังสือ,รายละเอียด
20 ก.พ.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  11 งบอุดหนุน หนังสือ,รายละเอียด
14 ก.พ.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  10 หนังสือ,รายละเอียด
7 ก.พ. 62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  9 งบอุดหนุน  หนังสือ,รายละเอียด
31 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  8 หนังสือ,รายละเอียด
23 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  7 หนังสือ,รายละเอียด
9 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  6 หนังสือ,รายละเอียด
7 ม.ค.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  5 หนังสือ,รายละเอียด
25 ธ.ค. 61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  3  หนังสือ,รายละเอียด
11 ธ.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  2 หนังสือ,รายละเอียด (งวดที่1 )
 24 ต.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  กทป.1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003500003

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์    

งบเงินอุดหนุน

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
25 ก.ย.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  34 new! โอนงบเงินอุดหนุน กีฬาแดน ครั้งที่ 34
 4 มิ.ย.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  23  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600762014000000

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
4 ก.พ.62    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 2

New!

 หนังสือ      รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

 11 ต.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  กผ.1  หนังสือ     รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

 

รหัสงบประมาณ 1600706008000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
1 มี.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  6 New! หนังสือ,รายละเอียด
26 ก.พ.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  5 หนังสือ,รายละเอียด
24 ม.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  4 หนังสือ        รายละเอียด
15 ม.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  3 หนังสือ,รายละเอียด (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวม 2 รุ่น)
 7 ธ.ค.61     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  1  หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706010000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
16 พ.ค.62      โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   3 New!  หนังสือ,รายละเอียด
18 ก.พ.62      โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   2 New! เพิ่มเติม หนังสือ,รายละเอียด
 17 ธ.ค.61      โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   2  หนังสือ      รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706011000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
17 ก.ย.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 8 New! หนังสือ,รายละเอียด
12 ก.ย.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 7 หนังสือ,รายละเอียด
12 ก.ย.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 6 หนังสือ,รายละเอียด
14 ส.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 5 หนังสือ,รายละเอียด
23 พ.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 4 หนังสือ,รายละเอียด
16 พ.ค.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 3 หนังสือ,รายละเอียด
20 ก.พ.62     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 다운로드.2562  2 เพิ่มเติม หนังสือ,รายละเอียด
 26 ต.ค.61     โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  กทว.2  หนังสือ      รายละเอียด