ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  18 ก.ค. 2561 / เข้าชม 96 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย/ค้างระค่าสาธารณูปโภค(สถานตรวจพิสูจน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  16 ก.ค. 2561 / เข้าชม 259 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเมื่อได้รับโอนเงินจากกรมราชทัณฑ์ (โครงการกองทุนโลกรอบ NFR) เรียบร้อยแล้วออกใบเสร็จเงินนอกงบประมาณส่ง ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมราชทัณฑ์ แนวทางการบันทึกบัญชี  02 ก.ค. 2561 / เข้าชม 153 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
รายการคงค้างเดือนกรกฎาคม 2561  02 ก.ค. 2561 / เข้าชม 118 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.5/19781 ลว. 27 มิ.ย. 61 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ร. และ พ.ต.ส.ร.)  27 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 543 ครั้ง
ไม่มีหมวดหมู่
แจ้งความคืบหน้าค่าอาหารผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  21 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 760 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561  20 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 227 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
การบันทึกเบิกจ่ายเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐฯ)และเงินโครงการฟื้นฟูสรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจำ(สำนักงาน ป.ป.ส.)  15 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 176 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 1
แจ้ง เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาจะซื้อจะขายอาหารดิบแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง  06 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 226 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  01 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 908 ครั้ง