ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายงบประมาณ
แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560  02 พ.ย. 2560 / เข้าชม 958 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
รายการคงค้างเดือนพฤศจิกายน 2560  01 พ.ย. 2560 / เข้าชม 269 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณพ.ศ. 2560  25 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,430 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  20 ต.ค. 2560 / เข้าชม 319 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน กันยายน 2560  20 ต.ค. 2560 / เข้าชม 149 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  19 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,225 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 และบัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  17 ต.ค. 2560 / เข้าชม 326 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนเงิน พตร./พตสร. ประจำเดือนกันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ  11 ต.ค. 2560 / เข้าชม 740 ครั้ง
ไม่มีหมวดหมู่
แจ้งรหัส งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  11 ต.ค. 2560 / เข้าชม 588 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งรหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  09 ต.ค. 2560 / เข้าชม 809 ครั้ง