ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายพัสดุ 1
เรื่อง แจ้งความต้องการบริโภคข้าวสาร ประจำงวดที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กค.61-30 กย.61)ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3  24 พ.ค. 2561 / เข้าชม 34 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฌาปนกิจกระทรวงยุติธรรม  22 พ.ค. 2561 / เข้าชม 134 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  22 พ.ค. 2561 / เข้าชม 165 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
รายการคงค้างเดือนพฤษภาคม 2561  01 พ.ค. 2561 / เข้าชม 146 ครั้ง
ฝ่ายควบคุมและบริหารสัญญา
แจ้งกำหนดการเข้าตรวจเช็ค บำรุงรักษารถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง(6ล้อ) ขนาด 24 ที่นั่ง ISUZU รุ่น NPR75KXXXS จำนวน 26 คัน  23 เม.ย. 2561 / เข้าชม 105 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  20 เม.ย. 2561 / เข้าชม 218 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน เมษายน 2561  20 เม.ย. 2561 / เข้าชม 217 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
ขอชะลอการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของข้าราชการพลเรือน(พ.ต.ร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  18 เม.ย. 2561 / เข้าชม 348 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ – สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม  18 เม.ย. 2561 / เข้าชม 138 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS  10 เม.ย. 2561 / เข้าชม 296 ครั้ง