ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 117  18 ส.ค. 2560 / เข้าชม 118 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 59  18 ส.ค. 2560 / เข้าชม 40 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 58  17 ส.ค. 2560 / เข้าชม 83 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 57  11 ส.ค. 2560 / เข้าชม 287 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 116  11 ส.ค. 2560 / เข้าชม 329 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 1
แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภค ปี 2561  10 ส.ค. 2560 / เข้าชม 118 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น  10 ส.ค. 2560 / เข้าชม 134 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS  09 ส.ค. 2560 / เข้าชม 133 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 2
ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำโครงสร้างเบา กลุ่มเตรียมก่อสร้างเฟส 2 ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  07 ส.ค. 2560 / เข้าชม 73 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 2
ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560  07 ส.ค. 2560 / เข้าชม 73 ครั้ง