ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายการเงิน
แนวทางคำอธิบาย “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ”  19 ก.พ. 2561 / เข้าชม 6 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
ประกาศ แนวทาง EDC , QR Code  16 ก.พ. 2561 / เข้าชม 242 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ  08 ก.พ. 2561 / เข้าชม 91 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
การบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุ กรมราชทัณฑ์ ในระบบ GFMIS  07 ก.พ. 2561 / เข้าชม 185 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
รายการคงค้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561  01 ก.พ. 2561 / เข้าชม 150 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แนวทางการดำเนินการ KTB Corporate Online เพื่อรับ User ID และ Password  26 ม.ค. 2561 / เข้าชม 537 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับ สำนัก/กอง)  25 ม.ค. 2561 / เข้าชม 190 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 และแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี  25 ม.ค. 2561 / เข้าชม 347 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง)  24 ม.ค. 2561 / เข้าชม 227 ครั้ง
ไม่มีหมวดหมู่
คุณลักษณะเฉพาะลวดหนามหีบเพลง (ชนิดใบมีด)  24 ม.ค. 2561 / เข้าชม 205 ครั้ง