ซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

โดย fd03 / วันที่ 18 ก.ย. 2562 / เข้าชม 897 ครั้ง

กรมราชทัณฑ์ ขอซักซ้อมความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

รายละเอียดปรากฎตาม >>>>> –  หนังสือ

– ประกาศกรมราชทัณฑ์

– มติคณะรัฐมนตรี