ยืนยันยอดการเบิกจ่าย/ค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย fd03 / วันที่ 18 พ.ย. 2562 / เข้าชม 1,699 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

ยืนยันยอดการเบิกจ่าย/ค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณพ.ศ 집 사진 다운로드. 2562 ตามแบบรายงานที่กำหนด 

โดยสามารถดูยอดการเบิกจ่าย ค่าไฟฟ้า Spell download. นำ้ประปา และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ในระบบ GFIMIS 

>>> การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

กำหนดส่ง Email ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

กำหนดส่ง ตัวจริง ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

 

>>หนังสือ   วิธีการรับรองข้อมูล

>> แบบยืนยันยอด

       > เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

           เบิกจ่าย ผตข 슬프도록 아름다운.   ค้างชำระ ผตข.  

       > สถานตรวจพิสูจน์

          เบิกจ่าย ค้างชำระ ผตส 마인크래프트 1.5.2 탈출맵.