แจ้งขอให้แก้ไขยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย fd03 / วันที่ 13 มี.ค. 2563 / เข้าชม 831 ครั้ง

ขอให้แก้ไขยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS >>> การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

แบบยืนยันยอดค่าอาหาร >>> แบบยืนยันยอด

หมายเหตุ

1. แม้ไม่มีค้างชำระก็ต้องยืนยันยอดการเบิกจ่ายเข้ามาด้วย

2. แม้ว่าจะไม่มียอดค้างชำระ แต่ก็ต้องยืนยันยอดใบค้างชำระมาด้วย โดยให้ยืนยันยอดเป็นแบบไม่มียอดค้างชำระมา เพื่อยืนยันว่าไม่มียอดค้างชำระ

3. เรือนจำที่แจ้งว่าหายอดไม่พบ ให้โหลดไฟล์การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และช่วยหายอดที่แจ้งว่าไม่พบด้วยครับ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 ที่  รหัสศูนย์ต้นทุน  เรือนจำและทัณฑสถาน   เรือนจำ  สถานตรวจพิสูจน์
 1 1600700017  รจพ.  กรุงเทพมหานคร  ยังไม่ได้รับ
 2 1600700020  ทสบ 다운로드.  กลาง  ไม่พบยอดค่าข้าวสารเดือน ก.ค. 62 ในระบบ GFMIS
 ไม่พบยอดค่าอาหารดิบเดือน ม.ค. 62 ในระบบ GFMIS
 ไม่พบยอดค่าแก๊สเดือน ก.ย. 61 ในระบบ GFMIS
 3 1600700021  ทสญ.  กลาง  ไม่พบค่าแก๊สเดือนมี.ค. – พ.ค. 62 ในระบบ GFMIS
 4 1600700023  ทส.  โรงพยาบาลราชทัณฑ์  ยังไม่ได้รับ
 5 1600700028  รจก.  คลองไผ่  ยังไม่ได้รับ
 6 1600700031  รจก 다운로드.  เชียงใหม่  ยังไม่ได้รับ
 7 1600700044  รจก.  ลพบุรี ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 8 1600700047  รจก.  สมุทรปราการ  ไม่พบยอดค่าข้าวสาร/อาหารดิบ/แก๊ส ในระบบ GFMIS  ไม่พบค่าข้าวสารเดือนต.ค. 61, มี.ค-ก.ย. 62 ในระบบ GFMIS
 /ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ  ไม่พบค่าอาหารดิบเดือนต.ค. 61, เม.ย.-ก.ย. 62 ในระบบ GFMIS
 ไม่พบค่าแก๊สเดือนก.ย. 62 ในระบบ GFMIS
 ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ/ไม่มีเนาใบแจ้งหนี้
 9 1600700049  รจก 롬 파일.  อุดรธานี ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 10 1600700055  ทสบ.  พระนครศรีอยุธยา  ยังไม่ได้รับ
 11 1600700056  ทสบ.  หญิง  ไม่พบยอดค่าข้าวสารเดือน เม.ย. 62และค่าแก๊สเดือน พ.ย. 61 ในระบบ GFMIS
 12 1600700059  ทสก.  เขาพริก  ยังไม่ได้รับ
 13 1600700061  ทสป.  ทุ่งเบญจา ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ
 14 1600700062  ทสป.  บ้านนาวง ไม่พบค่าข้าวสาร เดือน ก.ค. 62
 15 1600700063  ทสป.  บ้านเนินสูง ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ ไม่มียอดรวมทังสิ้นของแต่ละค่า ยอดรวมทั้งหมดไม่ถูกต้อง
 16 1600700064  ทสป.  หนองน้ำขุ่น  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระ
 17 1600700066  ทสว.  กลาง  ยังไม่ได้รับ
 18 1600700068  ทสว.  นครศรีธรรมราช  ไม่พบค่าข้าวสาร, อาหารดิบ, แก๊ส เดือน ก.ย. 62/ไม่พบค่าอาหารดิบเดือน ม.ค. – ก.พ., เม.ย. 62
 19 1600700080  รจจ.  แม่ฮ่องสอน ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ
 20 1600700081  รจจ.  กระบี่  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระ
 21 1600700086  รจจ.  ชัยภูมิ ไม่มีใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย ไม่พบยอดค่าข้าวสารเดือน มิ.ย. – ส.ค. 62/
และยอดค่าอาหารดิบเดือนมี.ค.62, มิ.ย. – ส.ค. 62
 22 1600700094  รจจ.  นราธิวาส  ยังไม่ได้รับ
 23 1600700098  รจจ.  ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 24 1600700108  รจจ.  มุกดาหาร ไม่พบยอดค่าอาหารดิบเดือน พ.ย. 61
 25 1600700111  รจจ.  ระนอง  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระด้วยครับ
 26 1600700113  รจจ.  ศรีสะเกษ ไม่พบค่าอาหารดิบ เดือน ม.ค. 62/ติดต่อยอดค้างชำระ
 27 1600700115  รจจ.  สงขลา  ยังไม่ได้รับ
 28 1600700117  รจก.  สมุทรสงคราม ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 29 1600700118  รจจ.  สมุทรสาคร  ไม่พบยอดค่าอาหารดิบเดือนม.ค. 62 ระบบ GFMIS
 30 1600700124  รจก.  สุรินทร์ ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 31 1600700126  รจจ.  หนองบัวลำภู  ยังไม่ได้รับ  ยังไม่ได้รับ
 32 1600700127  รจจ.  อ่างทอง ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 33 1600700128  รจจ.  อำนาจเจริญ ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้
 34 1600700129  รจจ.  อุตรดิตถ์  ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ
 35 1600700130  รจจ.  อุทัยธานี  ยังไม่ได้รับ
 36 1600700139  รจอ.  บัวใหญ่  ยังไม่ได้รับ  ยังไม่ได้รับ
 37 1600700141  รจอ.  เบตง  ยังไม่ได้รับ
 38 1600700150  รจอ.  สวรรคโลก ไม่พบค่าอาหารดิบ เดือน มี.ค. – ส.ค. 62
 39 1600700151  รจอ.  สว่างแดนดิน  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระ
 40 1600700152  รจอ.  สีคิ้ว  ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ
 41 1600700155  ทสญ.  พิษณุโลก  ไม่มีใบยืนยันยอดค้างชำระ
 42 1600700162  รจอ.  เกาะสมุย  ยังไม่ได้รับ
 43 1600700165  สกข.  ลำปาง  ยังไม่ได้รับ
 44 1600700167  รจอ.  นาทวี  ยังไม่ได้รับ