แจ้งขอให้แก้ไขยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย fd03 / วันที่ 13 มี.ค. 2563 / เข้าชม 1,351 ครั้ง

ขอให้แก้ไขยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2562

การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS >>> การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

แบบยืนยันยอดค่าอาหาร >>> แบบยืนยันยอด

เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วให้ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการ หรือรักษาการแทน ลงนาม และส่งมาที่ 

Email : bb_correct@hotmail.com และส่งตัวจริงตามมาที่ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ

หมายเหตุ

1 다운로드. แม้ไม่มีค้างชำระก็ต้องยืนยันยอดการเบิกจ่ายเข้ามาด้วย

2 롬 파일. แม้ว่าจะไม่มียอดค้างชำระ แต่ก็ต้องยืนยันยอดใบค้างชำระมาด้วย โดยให้ยืนยันยอดเป็นแบบไม่มียอดค้างชำระมา เพื่อยืนยันว่าไม่มียอดค้างชำระ

3. เรือนจำที่แจ้งว่าหายอดไม่พบ ให้โหลดไฟล์การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS และช่วยหายอดที่แจ้งว่าไม่พบด้วยครับ


ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

 ที่  รหัสศูนย์ต้นทุน  เรือนจำและทัณฑสถาน   เรือนจำ  สถานตรวจพิสูจน์ หมายเหตุ
 1 1600700081  รจจ.  กระบี่  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระด้วยครับ
 2 1600700111  รจจ.  ระนอง  ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระด้วยครับ
 3 1600700113  รจจ.  ศรีสะเกษ ติดต่อเรื่องค่าอาหารค้างชำระด้วยครับ
 4 1600700124  รจก.  สุรินทร์  ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้ในส่วนที่ค้างชำระ
 5 1600700126  รจจ.  หนองบัวลำภู  หายอดตามที่ยืนยันในระบบ GFMIS ไม่พบ ใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย รจจ.หนองบัวลำภู

การเบิกจ่ายในระบบ GFMIS รจจ.หนองบัวลำภู

 6 1600700162  รจอ.  เกาะสมุย  ยังไม่ได้รายงาน  แบบยืนยันยอด รจอ.เกาะสมุย
 7 1600700165  สกข.  ลำปาง  ไม่มีใบยืนยันยอดการเบิกจ่าย  แบบยืนยันยอด สกข.ลำปาง
 8 1600700167  รจอ.  นาทวี  ยังไม่ได้รายงาน  แบบยืนยันยอด รจอ.นาทวี