แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560

โดย fd03 / วันที่ 02 พ.ย. 2560 / เข้าชม 1,513 ครั้ง

>> หนังสือ     วิธีการยืนยันหนี้ค้างชำระ

****** ส่งกลับทาง Email : BB_Correct@hotmail.com  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ******

**** และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ ****