หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานกรมราชทัณฑ์

โดย fd07 / วันที่ 06 ก.พ. 2562 / เข้าชม 228 ครั้ง

DOC075~1