แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 45.1 และ 49

โดย fd03 / วันที่ 04 ส.ค. 2560 / เข้าชม 358 ครั้ง

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 45.1 และ 49 ดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fd.correct.go.th/web/wp-content/uploads/2017/06/budget.htm