แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 59

โดย fd03 / วันที่ 18 ส.ค. 2560 / เข้าชม 392 ครั้ง

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 59 ดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fd.correct.go.th/web/wp-content/uploads/2017/06/budget.htm