แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง

โดย fd03 / วันที่ 20 ก.พ. 2561 / เข้าชม 1,240 ครั้ง

แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ 더블커맨더 다운로드. 2560 ใหม่อีกครั้ง

แสกนเป็นไฟล์ PDF ส่งกลับทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์วิธี emsดยจ่าหน้าซองถึง กองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ กำหนดส่งถึงกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

>   หนังสือ    วิธีการยืนยันยอด 

 

1 저택괴담 다운로드. ยืนยันเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง สูนย์ต้นทุน 16 – 74

2 다운로드. ยืนยันเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง ศูนย์ต้นทุน 75 – 169

 

         1 다운로드. การเบิกจ่ายค่าธารณูปโภค จาก GFMIS ศูนต้นทุน16 – 74

         2 ms office. การเบิกจ่ายค่าธารณูปโภค จาก GFMIS ศูนต้นทุน75-169