อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

โดย kanjana / วันที่ 30 พ.ย. 2561 / เข้าชม 730 ครั้ง
다운로드

**สงวนสิทธิ์การลงนามในสัญญา ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงประจำงวดจากกรมราชทัณฑ์แล้ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ

หนังสือ >>>>>   ขอบเขตเสริมความมั่นคง          

                        อนุมัติจัดจ้างเสริมความมั่นคง

다운로드 다운로드 경희대학교 소프트웨어 다운로드