รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดย fd03 / วันที่ 26 ธ.ค. 2561 / เข้าชม 1,169 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ รายการ รายละเอียด
26 ธ.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือ       รายละเอียด