ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง

โดย fd03 / วันที่ 04 เม.ย. 2561 / เข้าชม 989 ครั้ง
삼시세끼 6회 다운로드

**เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ไม่มียอดค้างชำระ ก็ต้องยืนยันยอดมา**

ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ 해결사 다운로드. 2560 (ยกเว้นเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 ให้จ่ายจากงบประมาณ ปี 2561)
– สแกน (PDF) ส่งวันที่ 10 เมษายน 2561
– ส่งตัวจริง (EMS) กำหนดถึงวันที่  12 เมษายน 2561

แบบรับรองค้างชำระ     วิธีการยืนยันยอด      หนังสือ

다운로드