โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดซื้อเครืื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง

โดย fdadmin / วันที่ 17 ส.ค. 2559 / เข้าชม 206 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดซื้อเครืื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง