รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

โดย fdadmin / วันที่ 16 พ.ย. 2558 / เข้าชม 196 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อ กรุณาดำเนินการ ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จักขอบคุณมาก