ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา”การทำงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

โดย fd01 / วันที่ 16 ม.ค. 2561 / เข้าชม 748 ครั้ง
Ajax json download

 

โครงการสัมมนา

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

กำหนดการสัมมนา

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย

 

 

 

다운로드 다운로드 gwx 다운로드