ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 07 ก.ย. 2559 / เข้าชม 179 ครั้ง

ด่วนที่สุด

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังที่ได้รับการจัดสรรรถยนต์เช่า

ให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559

ให้ฝ่ายพัสดุ 2 ทางหมายเลข 02 967 2233 ก่อน  วันที่ 15 กันยายน 2559

เนื่องจากจะเบิกจ่ายเงินไม่ทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559