ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 14 ก.ย. 2559 / เข้าชม 229 ครั้ง
다운로드

ด่วนที่สุด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง  ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานรถยนต์เช่า ประจำเดือนกันยายน 2559

ขอให้จัดส่งให้ฝ่ายพัสดุที่ 2 ทางหมายเลข 02 967 2233 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

떡볶이 다운로드 다운로드 다운로드 다운로드