ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2560 ภายในวันที่  19  กันยายน  2560 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 นี้ หมายเหตุ ใบรายงานให้ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

โดย fd05 / วันที่ 14 ก.ย. 2560 / เข้าชม 283 ครั้ง

ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2560 ภายในวันที่  19  กันยายน  2560 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 นี้

หมายเหตุ ใบรายงานให้ลงวันที่ 29 กันยายน 2560

**โทรสาร  02-967-2222  ต่อ 390 หรือโทร  02-967-2233 หรือ  e-mail  : patsadu2@hotmail.com