ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560

โดย fd05 / วันที่ 07 ส.ค. 2560 / เข้าชม 260 ครั้ง

ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่  9 สิงหาคม 2560

กรุณาส่งโทรสาร  02-967-2222  ต่อ 390 หรือโทร  02-967-2233