ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำโครงสร้างเบา กลุ่มเตรียมก่อสร้างเฟส 2 ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน

โดย fd05 / วันที่ 07 ส.ค. 2560 / เข้าชม 355 ครั้ง
다운로드

ขอให้กลุ่มเรือนจำโครงสร้างเบา จำนวน 9 แห่ง ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน โดยด่วน ได้แก่

  1. เรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง (เรือนจำอำเภอหลังสวน)
  2. เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว (เรือนจำกลางระยอง)
  3. เรือนจำชั่วคราวปงยางคก (ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง)
  4. เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง (เรือนจำอำเภอสวรรคโลก)
  5. เรือนจำชั่วคราวเขาพริก (จังหวัดนครราชสีมา)
  6. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง (จังหวัดระยอง)
  7. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา (จังหวัดจันทบุรี)
  8. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง (จังหวัดปราจีนบุรี)                                                                                         โดยระบุชื่อ – สกุล ,ตำแหน่ง, e-mail และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ราย  ส่งให้ฝ่ายพัสดุที่ 2 ภายในวันที่ 9  สิงหาคม  2560 ทางโทรสารเลขหมาย  02-967-2222 ต่อ 390
다운로드 다운로드 다운로드 다운로드