จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งคืนอุปกรณ์รถและ กรณีที่ชดใช้เป็นเงิน

โดย fd05 / วันที่ 29 ส.ค. 2561 / เข้าชม 282 ครั้ง

จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งคืนอุปกรณ์รถและ กรณีที่ชดใช้เป็นเงิน

เอกสารแนบ 1. @แจ้งรายละเอียดส่งคืนอุปกรณ์รถ

2. @แจ้ง กรณีชดใช้เป็นเงิน