จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน

โดย fd05 / วันที่ 29 ส.ค. 2561 / เข้าชม 191 ครั้ง

จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน

เอกสารแนบ @แจ้งปล่อยสัญญาณโทรศัพท์