จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน

โดย fd05 / วันที่ 29 ส.ค. 2561 / เข้าชม 255 ครั้ง
다운로드

จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน

เอกสารแนบ @แจ้งปล่อยสัญญาณโทรศัพท์

다운로드 다운로드 다운로드 다운로드