แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุมัติจัดซื้ออาหารดิบเพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติ

โดย fd04 / วันที่ 28 ก.ย. 2560 / เข้าชม 596 ครั้ง
다운로드

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้

 1. 1. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
 2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
 3. เรือนจำกลางระยอง
 4. เรือนจำกลางนครราชสีมา
 5. ทัณฑสถานหญิงนครรราชสีมา
 6. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

 

ขอหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุมัติจัดซื้ออาหารดิบเพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติ  ประกอบด้วย

 1. รายงานขออนุมัติจัดซื้อ
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 4. ขออนุมัติดำเนินการประกาศร่าง,และประกาศเอกสารเผยแพร่
 5. รายชื่อผู้ขอรับ
 6. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
 7. ใบเสนอราคาของทุกรายที่เสนอราคา

 

โดยให้ดำเนินการจัดส่งให้กรมราชทัณฑ์โดยด่วน เพื่อดำเนินการรายงานให้กระทรวงยุติธรรมทราบต่อไป

  เอกสารแนบ  ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเสนอกระทรวง

 

 

 

Ruby on rails download 다운로드 다운로드 다운로드