ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59

โดย fdadmin / วันที่ 14 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 227 ครั้ง

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59