รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561–(ต่อ)

โดย fd03 / วันที่ 09 ก.ค. 2561 / เข้าชม 21,455 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต่อ)

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

รหัสงบประมาณ 9090954041

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
19 ก.ย. 61 ** โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2

NEW!

หนังสือ     รายละเอียด
  17 ก.ย. 61 ** โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าวัสดุอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

NEW!

 หนังสือ      รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600757005000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารการยุติธรรม)

ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
18 ก.ย 다운로드. 61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  17

New!

 หนังสือ  โอนกลับ  โอนจัดสรร
12 ก.ย.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  16  หนังสือ    โอนจัดสรร       โอนกลับ
3 ก.ย.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 15

 หนังสือ      รายละเอียด
  6 ส.ค.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 14

 หนังสือ      รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600709004000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
18 ก.ย. 61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 12

New!

   หนังสือ    โอนจัดสรร   โอนกลับ 
12 ก.ย.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

11

 หนังสือ     โอนจัดสรร       โอนกลับ
3 ก.ย.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

10

 หนังสือ
รายละเอียดโอนจัดสรร         รายละเอียดโอนกลับ
 6 ส.ค.61     โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 다운로드. 2561

 9

 หนังสือ         รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600710002000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
28 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 61.1

61.2

ครั้งที่ 61.1

ครั้งที่61.2

 

28 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 61

New!

หนังสือ       รายละเอียด
28 ก.ย.61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 62

New!

 หนังสือ     รายละเอียด
26 ก.ย.61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 59  หนังสือ     รายละเอียด
25 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 58  หนังสือ    รายละเอียด
21 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 57  หนังสือ    รายละเอียด
21 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 56 หนังสือ      รายละเอียด
14 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 55 หนังสือ     รายละเอียด
11 ก.ย 다운로드. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561     54 หนังสือ      รายละเอียด
10 ก.ย.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

53

 หนังสือ     รายละเอียด
23 ส.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

52

 หนังสือ     รายละเอียด
16 ส.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

50

 หนังสือ     รายละเอียด
14 ส.ค. 61    โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561     51  หนังสือ     รายละเอียด
3 ส.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

49

 หนังสือ     รายละเอียด
13 ก.ค. 61     โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

47

หนังสือ      รายละเอียด
 13 ก.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 46

 หนังสือ    รายละเเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600758001000000

แผนงานปฏิรูปกฏหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
27 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 110
New!
หนังสือ      รายละเอียด
24 ก.ย.61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 이누야샤 더빙 다운로드. 2561 108  หนังสือ      รายละเอียด
24 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 107  หนังสือ      รายละเอียด
21 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 106 หนังสือ       รายละเอียด
20 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 105  หนังสือ      รายละเอียด
17 ก.ย.61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 104 หนังสือ      รายละเอียด
13 ก.ย. 61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 103 หนังสือ      รายละเอียด
 11 ก.ย. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 102  หนังสือ      รายละเอียด
4 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 101  หนังสือ      รายละเอียด
3 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 홈플러스 다운로드. 2561 100  หนังสือ     รายละเอียด
3 ก.ย.61    โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 99 หนังสือ      รายละเอียด
28 ส.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 98  หนังสือ     รายละเอียด
24 ส.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

*ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ

97  หนังสือ      รายละเอียด
14 ส.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  95  หนังสือ      รายละเอียด
14 ส.ค. 61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  93  หนังสือ   รายละเอียด   รายละเอียดแนบ
14 ส.ค. 61    โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  94  หนังสือ       รายละเอียด
26 ก.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  92  หนังสือ       รายละเอียด
 24 ก.ค. 61    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  91  หนังสือ       รายละเอียด
13 ก.ค.61   โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 다운로드. 2561 89 หนังสือ        รายละเอียด
13 ก.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  87  หนังสือ       บัญชีโอนจัดสรร
 12 ก.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 88

 หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600758003000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
27 ก.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 60

NEW!

 หนังสือ,รายละเอียด
26 ก.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 59

NEW!

 หนังสือ,รายละอียด
17 ก.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 58 หนังสือ,รายละเอียด
11 ก.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 56  หนังสือ,รายละเอียด
11 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 57 หนังสือ รายละเอียด
6 ก.ย.61   โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 55

54

 หนังสือ,รายละเอียด

หนังสือ,รายละเอียด

 

3 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 동상이몽 다운로드. 2561 53  หนังสือ,รายละเอียด
22 ส.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 52  หนังสือ,รายละเอียด
14 ส.ค. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 51  หนังสือ รายละเอียด
14 ส.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 50  หนังสือ,รายละเอียด
7 ส.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 48  หนังสือ,รายละเอียด
26 ก.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 47  หนังสือ,รายละเอียด
18 ก.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 46  หนังสือ,รายละเอียด
18 ก.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 44 หนังสือ,รายละเอียด
13 ก.ค. 61   โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 45 หนังสือ    รายละเอียด
 9 ก.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 마피아. 2561  43  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600751009000000

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการปรับปรุงเรือนจำเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเฉพาะทาง

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
21 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

11.1

หนังสือ รายละเอียด
18 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

  11

     New!

 หนังสือ    รายละเอียด
 11 ก.ย. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561         10  หนังสือ     รายละเอียด

รหัสงบประมาณ 1600739013410001 – 160073903420017

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
21 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

27

New!

หนังสือ รายละเอียด
11 ก.ย. 61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561      26  หนังสือ รายละเอียด
14 ส.ค. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561      24  หนังสือ รายละเอียด
 13 ก.ค 카왁스 다운로드. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 23

 หนังสือ รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600751012110001 – 1600751012120340

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฏหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา)

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600705008000000

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด และวิวัฒน์พลเมือง

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
 26 ก.ย.61 โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  8
New!
 หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัส 1600705010700001

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
 26 ก.ย. 61  โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  3
New!
 หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ1600705011000000

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
27 ก.ย.61 โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในภารกิจจู่โจมตรวจค้น)

6,7

 new!

 หนังสือ    ครั้งที่ 6    ครั้งที่7
19 ก.ย.61 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

(ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในภารกิจจู่โจมตรวจค้น)

 5

 new!

 หนังสือ     รายละเอียด
 12 ก.ย.61   โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 갤럭시 노트 2 무료. 2561

 

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

 

 

 หนังสือ      รายละเอียด

 

หนังสือ      รายละเอียด

 

งบประมาณเบิกแทนกัน 

กรมคุมประพฤติ

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
14 ก.ย.61  โอนจัดสรรงบประมาณ กรกฎาคม-กันยายน เพิ่มเติม New หนังสือ,รายละเอียด
22 ส.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อคืนคนดี หนังสือ,รายละเอียด

*แห่งละ50,000 บาท

 16 ส.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กรกฎาคม-กันยายน   เพิ่มเติม  หนังสือ,รายละเอียด

 

 

งบประมาณเบิกแทนกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลง

*ตรวจสอบแผนงานให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
14 ส.ค.61  โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน พ.ศ.2561  ปป. 14

New!

 หนังสือ,รายละเอียด
2 ส.ค.61  โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน พ.ศ.2561  ปป. 13  หนังสือ,รายละเอียด
 9 ก.ค.61  โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน พ.ศ.2561  ปป. 12  หนังสือ,รายละเอียด