โอนเงิน พตร./พตสร. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน กันยายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 18 ต.ค. 2559 / เข้าชม 208 ครั้ง

กองคลังฯ โอนเงิน พตร./พตสร. ประจำเดือนกันยายน 2559 เข้าบัญชีให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน 142 แห่ง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559