แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษษพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)

โดย fd07 / วันที่ 04 เม.ย. 2562 / เข้าชม 210 ครั้ง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงิน