แนวทางคำอธิบาย “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ”

โดย fd07 / วันที่ 19 ก.พ. 2561 / เข้าชม 405 ครั้ง

ประกาศแจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทุกแห่ง
ให้ปฏิบัติตามแนวทางคำอธิบาย “แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ” โดยเคร่งครัด ** เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี**

 !!! อ่านให้ละเอียดก่อนส่งเอกสาร !!!

คำอธิบาย แบบลดหย่อน