แจ้งข้อมูลการโอนเงิน พตร./พตสร. ประจำเดือนกันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ

โดย fd07 / วันที่ 11 ต.ค. 2560 / เข้าชม 974 ครั้ง

ดำเนินการโอนเงินให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน 142 แห่ง  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

หนังสือ ที่ ยธ 0703.5 – 28600

รายละเอียดข้อมุูล พตร.