แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง

โดย fd07 / วันที่ 19 ก.ย. 2562 / เข้าชม 152 ครั้ง

โอนเงินดอกเบี้ยกลางให้เรือนจำ 8 แห่ง