แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 15 แห่ง

โดย fd07 / วันที่ 06 ก.ย. 2562 / เข้าชม 154 ครั้ง

โอนเงินดอกเบี้ยกลางให้ รจ. 15 แห่ง