แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 21 แห่ง

โดย fd07 / วันที่ 29 ส.ค. 2562 / เข้าชม 214 ครั้ง

โอนเงินดอกเบี้ยกลางให้ รจ.-ทส. 21 แห่ง