แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 18 แห่ง

โดย fd07 / วันที่ 18 มิ.ย. 2562 / เข้าชม 199 ครั้ง

โอนเงินดอกเบี้ยกลาง 18 แห่ง