แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19)

โดย fd07 / วันที่ 03 ก.ค. 2563 / เข้าชม 276 ครั้ง
제8요일 다운로드

ตัดโอน งปม 다운로드. กท.โลก covid-19

그리고 안녕