หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) เพิ่มเติม

โดย fd07 / วันที่ 20 ก.พ. 2562 / เข้าชม 265 ครั้ง

หลักเกณฑ์ รับ -เงิน ผ่าน KTB