หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ***เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทุกแห่งต้องดำเนินการ***

โดย fd07 / วันที่ 18 ม.ค. 2561 / เข้าชม 802 ครั้ง

แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน  เพื่อถือปฏิบัติ

เวียน edc 2.2