หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

โดย fd07 / วันที่ 18 มี.ค. 2562 / เข้าชม 161 ครั้ง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล