หนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ 0706.5/32806 , 32810 , 32812 ลงวันที่ 19 ต.ค.61 – แจ้งเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ (พตร.)

โดย fd07 / วันที่ 19 ต.ค. 2561 / เข้าชม 533 ครั้ง
다운로드

หนังสือแจ้ง  การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ร.) และ (พ.ต.ส.ร.)