หนังสือแจ้งการโอนเงิน พ.ต.ร. และ พ.ต.ส.ร. ประจำเดือนกันยายน 2561 สิ้นปีงบประมาณ

โดย fd07 / วันที่ 24 ต.ค. 2561 / เข้าชม 783 ครั้ง
다운로드

แจ้งเรือนจำ 142 แห่ง ที่ได้รับเงิน พ.ต.ร. และ พ.ต.ส.ร. ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ให้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน (ประเภทเงินงบประมาณ) ส่งให้กองบริหารการคลัง โดยด่วน ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

หนังสือแจ้งการโอนเงิน พ.ต.ร 쿠로선배와 검은저택 다운로드. และ พ.ต.ส.ร. ประจำเดือนกันยายน 2561 สิ้นปีงบประมาณ

Visual assist download