หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2562 และแบบแจ้งการลดหย่อน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

โดย fd07 / วันที่ 03 ก.พ. 2563 / เข้าชม 222 ครั้ง
javascript ajax 파일

       หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2562 และแบบแจ้งการลดหย่อน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

โดย เรือนจำ/ทัณฑสถาน แต่ละแห่ง จะได้รับไฟล์ 4 – 5 ไฟล์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์มอบให้ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ดังนี้

—> หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่น) สำหรับปีภาษี 2562 ฉบับที่ 1 ตามสังกัดเงินเดือน

—>หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (พ.ต.ร.ประจำเดือนกันยายน 2562) ฉบับที่ 2 ตามสังกัดปฏิบัติหน้าที่

—>แบบแจ้งการลดหย่อน ตามสังกัดเงินเดือน เพื่อตรวจสอบและแจ้งกองบริหารการคลังแก้ไข

ซึ่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจำแต่ละรายจะต้องนำเงินได้ที่ปรากฏตามหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้ง 2 ฉบับ มารวมคำนวณเงินได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2562

คลิกลิ้งค์เพื่อดาวโหลดไฟล์

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GrtWeDJWMfTDd7NDHtfVAvrCSxpoCjbj

abap smw0 다운로드 adobe flash cs4 다운로드 캐논 mp3 다운로드 레벨업하는 무신님