ประกาศ รายชื่อ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่สมัครใช้บริการ KTB Corporate Online

โดย fd07 / วันที่ 04 ก.ย. 2560 / เข้าชม 845 ครั้ง

ขอให้ดำเนินการสมัครใช้บริการโดยด่วน    และปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ นส. 28942 ลว. 30 กย.59

รหัสหน่วยเบิกจ่าย หน่วยงาน
1600700016 เรือนจำกลางคลองเปรม
1600700018 เรือนจำพิเศษธนบุรี
1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่
1600700029 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
1600700031 เรือนจำกลางเชียงใหม่
1600700033 เรือนจำกลางนครราชสีมา
1600700034 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
1600700036 เรือนจำกลางนครปฐม
1600700038 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
1600700041 เรือนจำกลางยะลา
1600700042 เรือนจำกลางราชบุรี
1600700047 เรือนจำกลางสมุทรปราการ
1600700054 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
1600700055 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
1600700057 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
1600700060 ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน
1600700061 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
1600700062 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
1600700064 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
1600700066 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
1600700067 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร
1600700070 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
1600700071 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
1600700073 ทัณฑสถานหญิงหล่มสัก
1600700081 เรือนจำจังหวัดกระบี่
1600700082 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
1600700084 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
1600700086 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
1600700088 เรือนจำจังหวัดตรัง
1600700091 เรือนจำจังหวัดนครนายก
1600700094 เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
1600700095 เรือนจำจังหวัดน่าน
1600700098 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1600700101 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1600700102 เรือนจำจังหวัดพะเยา
1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
1600700106 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
1600700113 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร
1600700116 เรือนจำจังหวัดสตูล
1600700117 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
1600700118 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
1600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
1600700122 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
1600700123 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
1600700125 เรือนจำจังหวัดหนองคาย
1600700128 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
1600700132 เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
1600700135 เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
1600700137 เรือนจำอำเภอเทิง
1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
1600700141 เรือนจำอำเภอเบตง
1600700144 เรือนจำอำเภอพล
1600700146 เรือนจำอำเภอภูเขียว
1600700147 เรือนจำอำเภอแม่สอด
1600700151 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
1600700153 เรือนจำอำเภอหลังสวน
1600700165 สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง
1600700167 เรือนจำอำเภอนาทวี