ประกาศ การเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ร./พ.ต.ส.ร. ประจำเดือนกันยายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 08 ก.ย. 2559 / เข้าชม 185 ครั้ง

ขอให้ รจ./ทส. รวบรวมส่งตามแบบฟอร์ม ประจำเดือน กย. ตามกำหนด   และขอให้ตรวจสอบผู้ที่ค้างเบิกภายใน ปี งปม.2559 แจ้งเบิกมาให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเบิกได้ในปีงบประมาณถัดไป