ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

โดย fd07 / วันที่ 05 พ.ย. 2562 / เข้าชม 174 ครั้ง

กำหนดรายชื่อคณะกรรมการผู้มีสิทธิรับเบี้ยประชุม