ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

โดย fdadmin / วันที่ 05 ต.ค. 2559 / เข้าชม 249 ครั้ง

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบKTB Corporate Online