ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.5/19781 ลว. 27 มิ.ย. 61 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ร. และ พ.ต.ส.ร.)

โดย fd07 / วันที่ 27 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 984 ครั้ง