ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย

โดย fd07 / วันที่ 11 ก.พ. 2562 / เข้าชม 308 ครั้ง

ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงแหล่งของเงิน