จ่ายตรงเงินเดือนฯ – แจ้งรายละเอียดหนี้บุคคลที่3 ประจำเดือนกันยายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 21 ก.ย. 2559 / เข้าชม 197 ครั้ง
กรุณาออกใบเสร็จรับเงินส่งให้กองคลัง และบันทึกรายการในระบบ GFMIS