จ่ายตรงเงินเดือนฯ – แจ้งรายละเอียดหนี้บุคคลที่3 ประจำเดือนตุลาคม 2559

โดย fdadmin / วันที่ 24 ต.ค. 2559 / เข้าชม 180 ครั้ง

กรุณาออกใบเสร็จรับเงินส่งให้กองคลัง และบันทึกรายการในระบบ GFMIS