จ่ายตรงเงินเดือนฯ – แจ้งรายละเอียดหนี้บุคคลที่3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

โดย fdadmin / วันที่ 22 พ.ย. 2559 / เข้าชม 190 ครั้ง

กรุณาออกใบเสร็จรับเงินส่งให้กองคลัง และบันทึกรายการในระบบ GFMIS